Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
ksiazezycia
0001 53db 500
Reposted fromadzix69 adzix69 viaindifferenza indifferenza
9513 d2c5
ksiazezycia
1320 0cd7
Reposted fromfelicka felicka viaMerrry98 Merrry98
ksiazezycia
ksiazezycia
7230 cf36
Reposted fromdanzig danzig viaglowacukru glowacukru
ksiazezycia
Przyszła

Znowu przyszła do mnie samotność
choć myślałem, że przycichła w niebie
Mówię do niej:
-Co chcesz jeszcze, idiotko?
A ona:
-Kocham ciebie
— J.Twardowski
Reposted frommonstrum monstrum viascumbag scumbag
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał
się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko
ksiazezycia
Jest tylko jedna zasada. Nie krępować się i robić to na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia.
— Sławomir Mrożek
Reposted frompieprzycto pieprzycto viascumbag scumbag
ksiazezycia
7490 f225
Reposted fromVegelus Vegelus viacukrowa cukrowa
ksiazezycia
ksiazezycia
Boję się.
Boję się, że nie zdążę. 
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło. 
— Marcin Świetlicki
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viayouuung youuung
ksiazezycia
Reposted fromshakeme shakeme viayouuung youuung
3570 23d2 500
Reposted fromabsolem absolem viarattyness rattyness
ksiazezycia
0944 b070
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianieobecnosc nieobecnosc
ksiazezycia
5367 3282 500
Reposted fromkawakawa kawakawa viaHypothermia Hypothermia
ksiazezycia
3066 2c8b
Reposted fromkotowate kotowate viaemciu emciu
ksiazezycia
8525 d9e7 500
Reposted fromGIFer GIFer viaune-raconteuse une-raconteuse
ksiazezycia
0551 c4da
important
Reposted fromjestjuzwiosna jestjuzwiosna vialiars liars
ksiazezycia
1208 ce37
dziekan głaszcze
Reposted fromgaypreacher gaypreacher viagreymouse greymouse
ksiazezycia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl